Japanska trädgårdar - stigen till en unik trädgård

25 Mars
2014När man börjar planera för trädgårdsdesign så är det många olika delar som ska sättas ihop för att fungera som en helhet. Många gånger vet man inte heller var man ska börja. Då är det väldigt bra att hämta inspiration, dels ifrån olika inredningssidor och tidningar, men kanske framför allt från klassiska trädgårdsanläggningar. Den japanska trädgården är en av dessa. 

Den japanska trädgården skiljer sig en hel del emot vad vi uppfattar som en traditionell västerländsk trädgård. Den japanska trädgården är inspirerad av zenbuddismen, vilket betyder att den i sin allra enklaste utformning endast kan bestå av grus och några få stenar. Det handlar om att trädgården ska skapa utrymme och möjligheter för att störande moment helt ska utraderas och att det är det enkla och tydliga som får vara framträdande. Minimalism helt enkelt. Att se enkla stenstigar av naturtroget material som utgör ledstjärnan i en trädgårdsstruktur är i Sverige väldigt unikt, men helt rätt tycker vi. För att hitta säregna mönster till dessa stiger kan man besöka bland annat AB Flinta Konstbetong. Där finns ett stort urval av konstbetong för din trädgård.

Japansk naturdyrkan

Det handlar inte enbart om enkelhet för japaner och deras trädgårdar. Lika mycket handlar det om att ta tillvara på den naturliga omgivning man har. Japaner försöker att fånga det äkta och det djupa med naturen i sina trädgårdar, vilket minst sagt är en konstart. Precis som man kan måla en tavla med innerliga färger och härliga djup är det precis på samma sätt man tar sig an en japansk trädgård. Det handlar om att måla fram naturens skönhet med naturliga material. Man strävar efter att skapa representationer av naturen som helhet, där varje enskild växt, träd, blomma eller planta ska vara den finaste i sitt slag och stå som representant för alla i dess art.

Vatten är kanske en av de viktigaste delarna av en japansk trädgård. Det betyder inte att du måste anlägga en bäck eller bygga en damm, det krattade grus som man ofta kan se i japanska trädgårdar är en representation av vatten. Kombinera detta med vackra stenar i olika storlekar och du har din grund för din japanska trädgård. Efter det kan man börja laborera med växter. Även om man kanske har intrycket av att en japansk trädgård innebär många olika växter och detaljer tillsammans med massa vatten och olika ljussättningar så är det inte alls det som är syftet med en sådan trädgård. Det handlar i grund och botten om enkelhet och återhållsamhet och sökandet efter det äkta i varje enskild del av livet. En japansk trädgård ska inte vara en bild, den ska vara en plats som får en att känna och tänka efter.

Läser mer om hur du utbildar dig till trädgårdsingenjör.